måndag 17 oktober 2011

Jamen herregud!

Det har varit tyst här bra länge, men så ser man något i bladet som ju bara måste få kommenteras.

Hans Linde (v) tycker alltså att man ska införa en karenstid för personer med näringslivsbakgrund innan de kan komma i fråga att bli "minister och beslutsfattare". Beslutsfattare torde väl i allt väsentligt betyda riksdagsman.

Hans Linde har ju själv jobbat som "timvikarie i välfärden" och det - får man väl anta att ha tycker - är en alldeles lämplig bakgrund för att vara just minister och beslutsfattare.

Jag vet inte riktigt var jag ska börja bena i det här...

För det första: Bildt är alltså inte dömd för någonting. Vad jag vet föreligger ingen egentlig misstanke om det heller, annat än från sedvanligt vänsterhåll i media och riksdag, förstås.

För det andra: en karenstid som den som Linde föreslår skulle helt trolla bort alla med någon erfarenhet av tyngre positioner i näringslivet från riksdagen - en närvaro som jag och många (inbillar jag mig) med mig tvärtom uppskattar. Missförstå mig rätt nu. Jag har ingenting emot dagisfröknar, lokalvårdare, konduktörer och så vidare. Inte alls! De är säkert alldeles förträffliga personer, men någon högre utbildning brukar de inte ha, och just utbildning tillsammans med erfarenhet från högre tjänster (där till exempel en förståelse för dynamiska effekter etc förekommer) är önskvärt. Fast det är ju klart, med utbildning kommer oftast klarsyn och upplysning, vilket oftast betyder att eventuella vänsterdrömmar brukar smälta bort som snö en vacker marsdag för att ersättas med en mer liberal grundsyn på tingens ordning.

För det tredje: eftersom de personer Linde inte gillar oftast har sin politiska hemvist i olika Allianspartier ser han här att rekryteringsbasen för dessa ska minska, och att motståndarna i riksdagen således bli lättare att tas med för vänstern.

För det fjärde skulle det inte skada med fler personer med ekonomiutbildning i bagaget. Riktig ekonomiutbildning, inte förvärvad på partiernas kursgårdar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar